حجه الاسلام و المسلمین پارسانیا:اگر فلسفه دینی بود، همه علوم دینی می‌شود

اگر ما اين ديدگاه را بپذيريم، فرهنگ و تاريخ و تمدن اسلامي نيز فرهنگي خنثي نسبت به معرفت علمي مدرن نمي‌تواند باشد و نفياً يا ايجاباً با آن نسبت دارد و علمي متناسب با خودش را ناگزير شكل مي‌دهد. هر جامعه‌اي از منظر و از افق خودش به تفسير عالم…