چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری

دیدگاه‏های چهارگانه درباره وجود جامعه از نظر شهید مطهری بخش پنجم از کتاب مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی، «جامعه و تاریخ» است که بحث نخستین آن درباره جامعه است. شهید مطهری در این بحث به این پرسش پاسخ داده است که آیا جامعه وجود اصیل دارد. این پرسش از دیرباز مورد…

تحمل اجتماعی و پلورالیزم دینی

1- پلورالیزم از منظر لیبرالیزم متاخر جان هیک و نسبیت«فهم دین»: لیبرالیسم برای دفاع از هم عرض بودن ایدئولوژی‏های مختلف و یکسان بودن نسبت همه آنها به «حقیقت»، باید به متدّینینی که با اعتماد به وحی و عقل قدسی، مدّعی وصول به حقیقت هستند وعقاید و آرمانهای دینی خود را…

بومی سازی فقط مختص علوم انسانی نیست

بومی کردن علوم امری است که انجام و تحقق آن، به دلایلی خاص بر می‌گردد که می‌توان آن‌ها را در قالب 4 دسته، بررسی کرد: دلیل اول تنها مختص علوم انسانی نیست بلکه هر علمی را فرا می‌گیرد.بدین معنا که؛ بررسی موضوعاتی را در دستور کار قرار می‌دهد که در محیط…

ناسیونالیسم

«ناسيو» در زبان فرانسه به معناى قبيله عقب مانده و به معناى «زادن» بوده است. 1 و اين معنا مشتمل بر حاكميت سياسى و يا حق حاكميت نيست. در فارسى و يا عربى لغت هاى مشابه فراوانى وجود دارد كه از پيوند و نسبت خونى و نژادى افراد حكايت مى…

علم و مدیریت راهبردی

علم در دنياي امروز به صورت يك كالاي اجتماعي ديده مي‌شود كه در بازارهاي اقتصادي، سياسي و نظامي نقش راهبردي و استراتژيك نيز پيدا مي‌كند، علم با معناي توسعه نيز قرين دانسته مي‌شود. اين برداشت از علم محصول عقلانيت مدرن است كه همان عقلانيت ابزاري است. علم در اين معنا…

رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی

1- تعيّنات معرفت و علم معرفت و علم، از ابعاد، سطوح و لايه‌‌هاي مختلفي برخوردار است و هر بخشي از آگاهي كه در يكي از ابعاد، سطوح و يا لايه‌هاي معرفت قرار مي‌گيرد، تعيّني از تعيّنات معرفت و علم مي‌باشد. مثلاً تصور يك شكل خاص، نظير مثلث و يا يك…

رابطه عقل و جنسیت

مقدمه: فمينيسم در يک تقسيم بندي اوليه از دو بعد نظري و عملي قابل تفکيک است، فمينيسم در بعد نظري به صورت يک نظريه و يا در قالب يک ايدئولوژي و يا تبيين ديني و مانند آن مطرح مي شود و در بعد عملي به صورت يک جريان اجتماعي در…

هویت معرفتی دین و سنت

سنت و معرفت سنت و ایدئولوژی در دنیای متجدد امروز منسوخ و مهجور می‏باشند و این در حالی است که هر یک از این دو، در دوره‏هایی کوتاه یا طولانی از تاریخ مطلوب بوده و از اعتبار شایسته‏ای برخوردار بوده‏اند. اعتبار پیشین و مهجوریت امروز، تابع علل و عواملی است…

‌هفت‌ نظریه‌ برای‌ اصلاحات‌

  معناي‌ اصطلاحي‌ اصلاحات‌ در قبال‌ انقلاب‌ revolution و در قياس‌ با آن‌ به‌ كار مي‌رود، و معادل‌ رفرم‌reform  مي‌باشد. اصلاحي‌ كه‌ معادل‌ رفرم‌ است، اصطلاحي‌ خاص‌ در فرهنگ‌ و انديشة‌ سياسي‌ است‌ و به‌ نوعي‌ از تحولات‌ و تغييرات‌ اجتماعي‌ نظر دارد كه‌ در چارچوب‌ يك‌ نظام‌ سياسي‌ عمل‌…