سکولاریزم و معنویت‏

سكولاريزم و معنويت‏ 1- ترجمه سكولاريزم‏ براى سكولاريزم (secularism) و مشتقات مربوط به آن در زبان فارسى معادل‏هاى فراوانى به كار برده شده است.1 در ترجمه سكولاريزم: دنياپرستى‏2، اعتقاد به اصالت امور دنيوى‏3، غير دين گرايى‏4، نادينى‏گرى‏5، جدا شدن دين از دنيا6، دنيويت‏7، دنيوى‏گرى‏8، روشنفكرى غير مذهبى‏9، مذهب جدائى دين…

علم سکولار و علم دینی

 هویت اجتماعی مفاهیم مفاهیم علاوه بر آنکه از روابط علمی با یکدیگر بهره مندند، به لحاظ واقعیت ذهنی و علمی خود، از آثاری نیز برخوردار می باشند. روابط علمی مفاهیم با آگاهی و علم انسان تعیین نمی شود و یا تغییر پیدا نمی کند. عالمان می کوشند تا مفاهیم و…