از عقل قدسی تا عقل ابزاری

يكي از مهم‌ترين خصوصيات دنياي مدرن، عقلانيت آن است كه بسياري از محسنات يا نواقص آن بر محور آن تحليل مي‌شود. عقلانيت، لايه‌ها و ابعاد متعددي دارد و هر جامعه،‌ بسته به اينكه از كدام بعد و لايه آن بهره‌مند شود، فرهنگ و تمدني خاص پيدا مي‌كند. آن بخش از…